Waxing

 

Waxing

½ leg – $31   ¾leg – $41

Full leg – $52

Bikini – $28

High bikini – $39

Brazilian – $57

Brazilian(more than 6weeks) – $67

Underarm – $26

Arm – $41

½ arm – $31

Eyebrow – $25

Lip/chin/sides – $20 each

Men’s back – $46

Men’s chest – $52

10% off for combination waxing

Tinting

Eyelash tint – $28

Eyebrow tint – $19

Lash and Brow tint – $39