Waxing

 

Waxing

½ leg – $30   ¾leg – $40

Full leg – $50

Bikini – $27

High bikini – $38

Brazilian – $55

Brazilian(more than 6weeks) – $65

Underarm – $25

Arm – $40

½ arm – $30

Eyebrow – $24

Lip/chin/sides – $19 each

Men’s back – $45

Men’s chest – $50

10% off for combination waxing

Tinting

Eyelash tint – $27

Eyebrow tint – $18

Lash and Brow tint – $36